T: 01 43 80 255 / 031 390 349 Piši namFacebookKontakt
Logo
.
.
.
 Iskalnik
..
.
..
.....
.....

.
<< JUN - 2024 >>
...
..
PONTORSREČETPETSOBNED
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
..
...
.


ŠOU v Ljubljani
.
 Splošni pogoji poslovanja
.
1. Prijave
2. Storitve vštete v ceno programa
3. Prijave in vplačila
4. Cene
5. Odpoved programa ali sprememba programa
6. Odpoved programa s strani udeleženca
7. Reklamacije
8. Zdravstveni predpisi
9. Izguba osebnih predmetov med udeležbo na programih
10. Osebni podatki
11. Ustne informacije
12. Zavarovanje
13. Objava in veljavnost
Splošni pogoji (.pdf)

1. Prijave

Programi ŠOU športa so: - vodena športno rekreativna vadba,
- športno izobraževalni tečaji in usposabljanja,
- študentska tekmovanja,
- prodaja športnih in ostalih vstopnic ter kart (smučarske karte, vstopnice za športne prireditve, itd.),
- ter drugi programi v (so)organizaciji ŠOU šport.

Programov ŠOU športa se lahko udeležujejo študentje Univerze v Ljubljani in dijaki (mlajši od 18 let potrebujejo potrdilo staršev) in ostali (v nadaljevanju besedila: udeleženec). Prijave za posamezne programe, ki jih organizira ŠOU šport se sprejemajo na Info točkah ŠOU šport.

Ob prijavi mora udeleženec predložiti vse podatke in listine, ki jih zahteva posamezen program in pravilno izpolniti prijavnico, v kolikor je to predvideno s programom. Ob tem dobi udeleženec vse potrebne informacije oziroma podrobnejši opis programa.

ŠOU šport sprejema prijave udeležencev za posamezen program, dokler so prosta mesta. Število prostih mest posameznega program je razvidno iz razpisa programa.

Ob plačilu programa udeleženec pridobi podatek o najnižjem številu prijavljenih udeležencev, da se program izvede oz. da se izvede program v spremenjeni obliki.

Na vrh


2. Storitve vštete v ceno programa

V ceni storitve so vštete storitve, ki so navedene v razpisu programa.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so v ceno programa všteti neprogramski stroški programa (priprava programa, trženje programa, stroški plačila ...).

Na vrh


3. Prijave in vplačila

Udeleženec je ob prijavi v program ŠOU šport dolžan navesti vse podatke, zahtevane s strani ŠOU športa, ter predložiti vse listine, iz katerih so lahko razvidni prej omenjeni podatki.

Ob prijavi udeleženec plača celoten znesek programa (prijavnina) in prejme račun.

Udeleženec je s prijavo na program vodene športno rekreativne vadbe in športno izobraževalni tečaj ter usposabljanje upravičen do izkaznice s sliko.

Udeleženec prejme izkaznico nemudoma po plačilu prijavnine in izročitve slike, vendar najkasneje v sedmih dneh.

V primeru, da je udeleženec upravičen do popusta pri plačilu programa, je popust razviden iz računa.

Na vrh


4. Cene

Cene posameznih programov so določene z razpisi programov in veljajo od dneva, ko je program objavljen. ŠOU šport ima pravico zvišati ceno programa v primeru, da je prišlo do sprememb v stroških storitev, od katerih je odvisna izvedba programa v višini večji kot 3 %.

O zvišanju cen mora ŠOU šport obvestiti udeleženca pisno, po elektronski pošti ali s SMS sporočilom.

Na vrh


5. Odpoved programa ali sprememba programa

ŠOU šport si pridržuje pravico do odpovedi izvedbe programa najpozneje en (1) dan pred pričetkom programa, če je potrebno število prijavljenih udeležencev premajhno. V tem primeru je ŠOU šport dolžan udeležencu vrniti že vplačan znesek najkasneje v osmih (8) dneh po odpovedi programa.

ŠOU šport si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od programa, če pred ali med izpolnjevanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti oz. jih odstraniti, za ŠOU šport pa bi pomenile utemeljen razlog, da ne bi izvrševal programa, če bi bile okoliščine znane ob začetku izvajanja programa. ŠOU šport si pridržuje pravico do spremembe dneva in ure programa zaradi izrednih okoliščin. ŠOU šport ne prevzema odgovornosti za spremembe programa in cen programov, če so te nastale zaradi odločitev državnih organov ali organizacij, na katere ŠOU šport ne more vplivati. ŠOU šport ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med programom. V tem primeru lahko ŠOU šport udeležencem omogoči programe v spremenjeni obliki, v skladu z možnostmi.

Na vrh


6. Odpoved programa s strani udeleženca

Udeleženec lahko odpove program pred začetkom ali med trajanjem programa zaradi objektivnih ali subjektivnih razlogov.

Med objektivne razloge odpovedi programa sodijo smrt v družini in zdravstvene težave, ki lahko onemogočijo udeležbo v programu.
Med subjektivne razloge odpovedi programa sodijo vsi drugi razlogi.

Odpoved mora biti oddana v pisni obliki osebno v poslovnih prostorih ŠOU šport ali na info točkah ŠOU šport.

V primeru odpovedi programa zaradi objektivnih razlogov je udeleženec pisni odpovedi dolžan predložiti verodostojne listine iz katerih bo razvidna resničnost objektivnih razlogov na katere se udeleženec sklicuje. Po ugotovitvi resničnosti oz. utemeljenosti odpovedi programa zaradi objektivnih razlogov ŠOU šport udeležencu izroči/nakaže odobreno vračilo vplačila znižano za stroške odpovedi programa. ŠOU šport znesek vrne udeležencu najkasneje v osmih (8) dneh po ugotovitvi objektivnosti odpovedi programa s strani udeleženca.

V primeru odpovedi programa zaradi subjektivnih razlogov je udeleženec v pisni odpovedi dolžan obrazložiti razlog odpovedi programa. ŠOU šport mora v osmih (8) dneh od dneva prejema odpovedi s strani udeleženca odločiti o utemeljenosti odpovedi programa in obvestiti udeleženca o svoji odločitvi. V primeru odločitve ŠOU šport o odobritvi vračila vplačila, znižanega za stroške odpovedi programa, je udeleženec dolžan ŠOU športu poslati obvestilo o sprejemu ponudbe za vračilo vplačila v osmih (8) dneh od prejema obvestila. V kolikor udeleženec ŠOU športu ne odgovori v roku iz prejšnjega stavka, obveznosti ŠOU šport do udeleženca iz naslova odpovedi programa zaradi subjektivnih razlogov, prenehajo. ŠOU šport udeležencu izroči/nakaže odobreno vračilo vplačila v osmih (8) dneh po prejemu obvestila o sprejemu ponudbe.

Datum odpovedi je osnova za obračun stroškov odpovedi.
Višina stroškov odpovedi znaša:
- 10% cene programa za odpoved do začetka programa,
- 35% cene programa za odpoved do poteka 1/4 trajanja programa,
- 55% cene programa za odpoved do poteka 1/2 trajanja programa,
- 75% cene programa za odpoved do poteka 3/4 trajanja programa,
- 100% cene programa za odpoved po preteku 3/4 trajanja programa.

ŠOU šport si pridržuje pravico do vračila vplačila v program, znižan za stroške odpovedi programa, v obliki vrednostnega bona za blago in/ali storitve ŠOU šport.

Na vrh


7. Reklamacije

Če pride do nekvalitetne ali nepopolne izvedbe storitve, navedene v opisu programa, lahko udeleženec zahteva sorazmerno odškodnino.

Udeleženec mora predložiti pisno reklamacijo (obvestilo o napaki) v skladu s 37.a členom Zakona o varstvu potrošnikov. ŠOU šport obravnava samo pravočasno oddane reklamacije. Reklamacijo lahko udeleženec odda pisno ali pa osebno, pri čemer mu ŠOU šport izda potrdilo o oddaji reklamacije.

Udeleženec, ki je pravilno obvestil ŠOU šport o napaki (oddal reklamacijo), ima pravico izraziti zahtevo v skladu z 38. členom Zakona o varstvu potrošnikov.

ŠOU šport reklamacijo obravnava v skladu z 39. členom Zakona o varstvu potrošnikov.

Na vrh


8. Zdravstveni predpisi

V primeru, da je v razpisanem programu navedeno obvezno določeno zdravstveno stanje, mora udeleženec le-to spoštovati. ŠOU šport ne nosi nikakršnih odgovornosti za drugačno ravnanje udeleženca.

Na vrh


9. Izguba osebnih predmetov med udeležbo na programih

ŠOU šport ni odgovoren za izgubo ali odtujitev osebnih predmetov udeležencev v času njihove udeležbe na programih ŠOU šport.

Na vrh


10. Osebni podatki

ŠOU Šport bo podane osebne podatke obdelovalo za pripravo ali izvedbo pogodbe, za izpolnjevanje zakonskih obveznosti ali za sledenje lastnemu zakonitemu interesu ter skladno Izjavi o varstvu osebnih podatkov, ki mi jo je uslužbenec predložil na vpogled oz. sem si prebral vsebino na spletni strani podjetja: www.sousport.si.

S prijavo na program ŠOU šport udeleženec lahko poda izrecno soglasje, da ŠOU šport obdeluje in uporablja podane osebne podatke tudi za namene prilagojenih storitev, kot je obveščanje o aktualnih dogodkih, novostih, akcijah in promocijskih ter ostalih aktivnostih ŠOU Šport in z njo kapitalsko, lastniško in upravljavsko povezane organizacije ter njega pogodbenih partnerjev. Izrecno soglasje udeleženec poda tudi ob uporabi osebnih podatkov za namene profiliranja. Udeleženec lahko kadarkoli pisno ali prek elektronske pošte zahteva, da ŠOU šport trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za te namene.

Na vrh


11. Ustne informacije

Ustne informacije, ki jih udeleženec posameznega programa dobi na prodajnih mestih ŠOU šport oz. info točkah, ŠOU šport ne obvezujejo bolj kot razpisani programi.

Na vrh


12. Zavarovanje

Nezgodno zavarovanje ni vključeno v programe, kar pomeni, da morajo udeleženci zavarovalno polico za nezgodno zavarovanje skleniti sami.

ŠOU šport ni odgovoren za škodne primere udeležencev na programih, saj se udeleženec prostovoljno prijavi na programe ŠOU šport, s tem pa udeleženec sprejme povečano tveganje možnega nastanka škodnega dogodka.

Na vrh


13. Objava in veljavnost

Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na vseh info točkah, v prostorih ŠOU šport in na spletni strani ŠOU šport ter so udeležencem dostopni. V primeru, da se sklene posebna pogodba z udeležencem, veljajo določbe posebne pogodbe.

Splošni pogoji poslovanja začnejo veljati z dnem objave in veljajo do preklica oz. spremembe ali dopolnitve.

V primeru spora med ŠOU športom in udeležencem je za vse spore pristojno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, 16. 2. 2005ŠOU šport
Kersnikova 6
1000 Ljubljana

Na vrh

Splošni pogoji (.pdf)

Splošni pogoji (838 kb)

Splošni pogoji so v .pdf (Adobe Reader formatu) formatu.


V primeru da nimate nameščenega bralnika, si ga lahko prenesete in namestite s klikom na zgornji gumb.

Na vrh


.
POVEZAVE.PRIJAVI SE.SPLOŠNI POGOJI
.
Copyright: (C) ŠOU šport | 2003-2013 | Vse pravice pridržaneIzdelava strani: iLab d.o.o. 2007
Trenutno na strani: 45 uporabnikov.Stran naložena v: 0,004 s.
.
.